Public contracts of Ministerstva financí

upozornění Ministerstvo financí bude od 1.7.2018 zadávat veřejné zakázky prostřednictvím národního elektronického nástroje (NEN), na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/mfcr.

To nemusí platit pro veřejné zakázky, na které se nevztahuje povinnost používání elektronického nástroje NEN dle usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o veřejné zakázky zadávané v dynamických nákupních systémech, u kterých bylo zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému zahájeno před 1. červencem 2018 a veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 500 000 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky, jejichž zadávání bylo zahájeno na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html, zde budou dokončeny.

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority Ministerstvo financí.

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.98 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Dodávky ofsetového papíru, lepenky a xerografického papíru
below-the-threshold Receipt of tenders 28.07.2021 25.08.2021 09:00
Upgrade telefonní ústředny (PBX)
small-scale public contract Receipt of tenders 26.07.2021 09.08.2021 09:00
Zajištění datové konektivity
small-scale public contract Receipt of tenders 22.07.2021 09.08.2021 12:00
Dodávky hygienických a drogistických potřeb
small-scale public contract Evaluation 21.07.2021 30.07.2021 09:00
Odborná podpora v oblasti Microsoft
above-the-threshold Receipt of tenders 14.07.2021 16.08.2021 10:00
Dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny (znovuvyhlášení)
small-scale public contract Evaluated 24.06.2021 02.07.2021 09:00
Výměna chlazení v serverovně 1.NP
small-scale public contract Evaluation 22.06.2021 14.07.2021 09:00
Inovace difrakčního optického variabilního obrazového zařízení pro elektronické občanské průkazy_opakování // Innovation of Diffractive Optically Variable Image Device for Electronic ID Cards (eID)_reissue
above-the-threshold Evaluation 18.06.2021 21.07.2021 09:00
Rozšíření kapacity technologie loadbalancingu
above-the-threshold Evaluation 17.06.2021 19.07.2021 10:00
Rozšíření kapacity technologie síťové bezpečnosti
above-the-threshold Evaluated 17.06.2021 19.07.2021 10:00
Navýšení kapacity síťové infrastruktury datových center
above-the-threshold Evaluated 31.05.2021 01.07.2021 10:00
Upgrade monitoringu v DC Vápenka II
above-the-threshold Evaluation 19.04.2021 26.05.2021 10:00
Osvitová jednotka a vyvolávací automat // Computer to High-Security Plate/Film and relating Plate Processor for Wet Offset Plates
above-the-threshold Evaluation 09.04.2021 08.06.2021 09:00
Výroba a dodávky univerzálního ceninového papíru s 50% podílem bavlny
above-the-threshold Evaluation 28.01.2021 22.03.2021 09:00
Servisní podpora technologií motorgenerátorů Datového centra
above-the-threshold Evaluation 30.12.2020 01.02.2021 10:00
all public contracts