Veřejná zakázka: Rekultivace areálu Plavící jámy č. 5/2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2204
Systémové číslo VZ: P17V00000364
Evidenční číslo zadavatele: 24007/2017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-025369
Datum zahájení: 13.09.2017
Nabídku podat do: 06.11.2017 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekultivace areálu Plavící jámy č. 5/2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je stabilizace sesuvných projevů v lokalitě Plavící jámy č. 5/2, v k.ú. Orlová. Zájmové území bylo v minulosti negativně ovlivněno hornickou činností související s těžbou černého uhlí v DP Poruba. Jedná se o území bývalého Dolu J. Fučík, areál Plavící jámy č. 5/2. V areálu se nachází stavební uzávěry a oplocené povaly Plavící jámy č. 5/2 a jámy Kosmá. V současné době není území nijak využíváno a tvoří se zde černé skládky. Zájmové území lze považovat za území se složitou geologickou stavbou s nepravidelností geologického vývoje, se značným antropogenním ovlivněním ve formě navážek, poddolování a výskytem svahových pohybů.
Navržené rekultivační práce budou spočívat v terénních úpravách v ploše celého areálu. Terénní úpravy rovněž zahrnují vytvoření dvou samostatných sanačních zón – Zóny I a II, které plynule navazují na současný terén a zajistí stabilitu celého území. Součástí sanačně – rekultivační stavby je i nezbytné kácení dřevin a mýcení zeleně v rámci přípravy území. V rámci biologické rekultivace bude provedena náhradní výsadba za vykácené dřeviny. Dále bude probíhat pětiletá pěstební péče. Cílem prací je začlenit lokalitu do okolní krajiny tak, aby navázala na již rekultivované území v souladu s územním plánem města Orlová.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Odbor realizace ekologických závazků
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508241

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky