Veřejná zakázka: Systém pro výrobu a řízení výroby tiketů okamžité loterie

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 2462
Systémové číslo VZ: P18V00000045
Evidenční číslo zadavatele: STC/445/GŘ/2017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-019319
Datum zahájení: 31.01.2018
Nabídku podat do: 26.02.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Systém pro výrobu a řízení výroby tiketů okamžité loterie
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka systému pro výrobu stíracích a číselných loterií se stírací vrstvou s využitím technologie archového ofsetového tisku (dále jen „výrobní systém“), včetně potřebných licencí, implementace a zaškolení obslužného personálu.

Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je:
- Analýza a komplexní návrh provozu výrobního systému v prostředí zadavatele. Výstupem bude dokument: „Komplexní návrh řešení výroby stíracích a číselných loterií“, jehož součástí budou rovněž požadavky na technické parametry jednotlivých výrobních zařízení (zejména digitálního tiskového stroje apod.), na technické parametry potřebného HW a SW a požadavky na realizační tým zadavatele.
- Dodávka a implementace výrobního systému do cílového prostředí zadavatele, vč. provedení příslušných instalací, systémových a uživatelských nastavení, poskytnutí veškerých oprávnění (licencí) a relevantní uživatelské dokumentace v českém jazyce, zajištění potřebných testování pro plnohodnotné zprovoznění systému.
- Zaškolení pracovníků zadavatele pro provoz výrobního systému, a to:
• minimálně 16 hodin školení pro klíčové profese provozu výroby stíracích losů (max. 10 osob),
• minimálně 8 hodin školení pro profese operátor digitálního tiskového stroje (max. 5 osob). Dále podpora výroby na místě v době testovacího provozu.

- Komplexní služby technické a uživatelské podpory (dále jen „komplexní služby“). Komplexní služby zahrnují:
• technické konzultace související s výrobními technologiemi a softwarovým vybavením,
• technické konzultace související s nákupem nezbytných strojů a materiálů,
• konzultace při instalaci, seřízení strojů a organizace technologických procesů,
• dohled nad testovacím provozem a nad výrobou zkušební produkce,
• nezbytný upgrade software,
• migraci systému na novou verzi stávajícího operačního systému,
• řešení nestandardních situací, závad a poruch,
• kontrolu dodržování technologických postupů výroby,
• kontrolu kvality vyráběných loterií,
• služby sledování trendů v oblasti tiketů okamžité loterie, tj. poskytování informací a navrhování úprav systému tak, aby výrobní systém neustále splňoval požadavky zákazníků a mezinárodní organizace The European Lotteries.
Podrobnější specifikace požadavků na výrobní systém je uvedena v příloze č. 1 a v příloze č. 2 ZD. Technické podmínky obsažené v příloze č. 1 ZD jsou minimální požadavky na dodávku výrobního systému. Dodavatel v rámci své nabídky předloží mimo jiné i technickou specifikaci výrobního systému zohledňující tyto technické podmínky, která se stane přílohou č. 1 smlouvy na dodávku systému pro výrobu stíracích a číselných loterií se stírací vrstvou (příloha č. 2 ZD).

Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je dále příprava podkladů pro výrobu stíracích a číselných loterií se stírací vrstvou pomocí plochého archového tisku losů. Tato část předmětu plnění zahrnuje vygenerování a předání do výroby datových souborů nutných k výrobě konkrétních loterií, tj.:
• příprava základního designu losů včetně vygenerování podkladů pro vypalování ofsetových desek,
• generování herních symbolů,
• generování validačních kódů,
• generování vstupního souboru dat pro digitální tiskový stroj.
Podrobnější specifikace přípravy podkladů pro výrobu stíracích a číselných loterií se stírací vrstvou pomocí plochého archového tisku losů je uvedena v příloze č. 3 ZD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
 • IČO: 00001279
 • Poštovní adresa:
  Růžová 943/6, 110 00 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 510276

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Růžová 943/6, 110 00 Praha 1

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků