Veřejná zakázka: Informační systém pro dohled nad hazardními hrami

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 2566
Systémové číslo VZ: P18V00000150
Evidenční číslo zadavatele: MF-9430/2018/66
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-011714
Datum zahájení: 13.04.2018
Nabídku podat do: 05.06.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Informační systém pro dohled nad hazardními hrami
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je návrh, vývoj, dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami a dále následné zajištění podpory, údržby a rozvoje tohoto informačního systému, a to po dobu 5 let od dokončení díla. Součástí plnění jsou i služby, které budou čerpány na objednávku v závislosti na budoucí potřebě Ministerstva financí: a) změny díla s limitem 1000 člověkodnů po dobu trvání smlouvy, b) služby rozvoje s limitem 2000 člověkodnů po dobu trvání smlouvy. Dodavatel se zavazuje provést dílo ve třech etapách nejpozději do 17 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy na veřejnou zakázku.
Předmětem veřejné zakázky není dodávka hardware. Implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami bude provedena na hardware, který zajistí Zadavatel na vlastní náklady.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Veřejné zakázky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508241

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků