Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Supervize akce Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti - protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě - Koblově proti stoletým průtokům ve vodním toku Odra
VZ malého rozsahu Zadáno
Supervize akce „Příprava území po ukončené hutní prvovýrobě společnosti VÍTKOVICE, a.s. pro realizaci projektů rozvoje lokality (Nové VÍTKOVICE) – demolice souboru průmyslových objektů a technologických celků – 2. část“
VZ malého rozsahu Zadáno
Supervize akce „Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě“
VZ malého rozsahu Zadáno
Supervize akce „Sanace a rekultivace odkaliště Saxonie“
VZ malého rozsahu Zadáno
Systémová podpora řízení bezpečnosti, řízení a provádění ochrany informačního systému Celní správy České republiky
VZ malého rozsahu Zadáno
Technická podpora centrálních serverů, SAN infrastruktury a diskového pole, virtualizačního prostředí a centrálního zálohování dat
VZ malého rozsahu Zadáno
Technická podpora Finančních modulů systému ECDC.
podlimitní Zadáno
Technická podpora k provozovanému programovému vybavení AVISme.
podlimitní Zadáno
Technická podpora SW systémů pro správu a sběr dat Intrastat
VZ malého rozsahu Zadáno
Technická podpora systému COPIS
VZ malého rozsahu Zadáno
Technická podpora systémů: Evidence Zajištěného zboží a Majetek státu
VZ malého rozsahu Zadáno
Technická podpora systémů eWDIS a EOsMA
VZ malého rozsahu Zadáno
Technická podpora systémů eWDIS a EOsMA
VZ malého rozsahu Zadáno
Technická podpora systému firewall a technická podpora datových sítí
VZ malého rozsahu Zadáno
Technická podpora systému Helpline
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016