Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodání soupravy skládající se z 1 ks mobilního ručního Ramanova spektrometru a 1 ks mobilního ručního infračerveného spektrometru
podlimitní Zadáno 01.10.2013 21.10.2013 10:00
Nákup serverů pro IC
podlimitní Zadáno 01.10.2013 18.10.2013 10:00
Nákup tabletů - veřejná zakázka realizovaná přes elektronické tržiště GEMIN
podlimitní Zadáno 01.10.2013 21.10.2013 00:00
Hodnostní označení Celní správy
podlimitní Zadáno 25.09.2013 16.10.2013 10:00
Registrace a objednávkový systém pro značení lihu
nadlimitní Zadáno 23.09.2013
Technická podpora centrálních serverů, diskových polí a podpora centrálního zálohování dat
podlimitní Zadáno 23.09.2013
Obuv pro příslušníky Celní správy
podlimitní Zadáno 18.09.2013 14.10.2013 10:00
Dodání infračerveného spektometru pro střední spektrální rozsah na analýzu paliv a maziv včetně autosampleru, řídící jednotky a softwaru
podlimitní Zadáno 17.09.2013 07.10.2013 10:00
Dodání nakuřovacího stroje na cigarety
podlimitní Zadáno 09.09.2013
Akce 5301 - MDP pro bezpečnostní politiku
nadlimitní Zadáno 27.08.2013 23.10.2013 10:00
Upgrade a rozšíření telekomunikačního systému Hipath 4000 pro Celní správu
podlimitní Zadáno 27.08.2013 16.09.2013 10:00
Dodávka analyzátoru elementárního složení
podlimitní Zadáno 20.08.2013 09.09.2013 10:00
Poradenské služby
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2013 16.08.2013 00:00
Poradenské služby
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2013 14.08.2013 00:00
Dodávka speciálního technického zařízení pro forenzní zpracování a analýzu zvukových nahrávek CEDAR Cambridge Series III Forensic Systém - Host Systém pro CS ČR
podlimitní Zadáno 09.08.2013 02.09.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016