Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace území bývalého povrchu dolu Paskov
nadlimitní Zadáno 19.11.2013 23.01.2014 00:00
Technická asistence při ověřování průběhu realizace projektů financovných z Programu švýcarsko-české spolupráce
nadlimitní Zadáno 19.11.2013 27.01.2014 00:00
Překladatelské služby - Informace na elektronickém tržišti GEMIN
podlimitní Zadáno 18.11.2013 04.12.2013 10:00
MDP pro mobilní dohled - 5 částí
nadlimitní Zadáno 05.11.2013 07.01.2014 10:00
Služby bezpečného síťového rozhraní v lokalitách Finanční správy a Ministerstva financí
nadlimitní Zadáno 04.11.2013 03.01.2014 00:00
Akce 5201 - MDP pro bezpečnostní politiku
nadlimitní Zadáno 25.10.2013 30.01.2014 10:00
Nákup serverů pro Celní správu v r. 2013
nadlimitní Zadáno 24.10.2013 16.12.2013 10:00
„Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě - Revitalizace centra obce po těžební činnosti - zajištění starých dobývek – dodatečné stavební práce“
nadlimitní Zadáno 16.10.2013 24.10.2013 00:00
Likvidace hlavního důlního díla Nová jáma, v lokalitě Zlaté hory - jih
nadlimitní Zadáno 10.10.2013 23.01.2014 00:00
Poskytování technické a metodické podpory IS CEDR MF
nadlimitní Zadáno 10.10.2013 29.10.2013 00:00
Tarifní informační systém - vývoj
podlimitní Zadáno 10.10.2013
Disková pole pro Celní správu
podlimitní Zadáno 07.10.2013 02.12.2013 10:00
Vývoj TARIC a NIT
podlimitní Zadáno 07.10.2013
Dodání soupravy skládající se z 1 ks mobilního ručního Ramanova spektrometru a 1 ks mobilního ručního infračerveného spektrometru
podlimitní Zadáno 01.10.2013 21.10.2013 10:00
Nákup serverů pro IC
podlimitní Zadáno 01.10.2013 18.10.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016