Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Supervizní činnost na akci „ Likvidace hlavního důlního díla – Nová jáma Josef “ – VZ malého rozsahu“
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2014 13.10.2014 00:00
Dodávka střeliva 9 mm Luger pro Celní správu ČR 2014
podlimitní Zadáno 19.09.2014 16.10.2014 10:00
Nákup serverů pro celní správu v r. 2014
podlimitní Zadáno 18.09.2014 04.11.2014 10:00
Obuv pro příslušníky Celní správy
podlimitní Zadáno 17.09.2014 21.10.2014 10:00
Zajištění rozvoje, podpory a provozu IS ARES II
nadlimitní Zadáno 16.09.2014 07.11.2014 00:00
Posílení technické konfigurace diskového pole
podlimitní Zadáno 08.09.2014 07.10.2014 10:00
Revitalizace (sanace) okolí Slezskoostravského hradu v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti a příprava území pro volnočasové aktivity – dodatečné stavební práce
nadlimitní Zadáno 04.09.2014 17.09.2014 00:00
Vývoj aplikace RDS
podlimitní Zadáno 25.08.2014
Dodání 2 ks FTIR spektrometrů
podlimitní Zadáno 22.08.2014 02.10.2014 10:00
Poradenské služby
nadlimitní Zadáno 12.08.2014 15.08.2014 00:00
Poradenství a podpora Ministerstva financí při tvorbě technického řešení státního dozoru nad on-line sázkovými hrami a loteriemi
nadlimitní Zadáno 08.08.2014 30.09.2014 00:00
„Sanace plochy se starou zátěží podle projektové dokumentace sanačního zásahu - dodatek č.1 - Rašelina a.s. – dodatečné služby“
nadlimitní Zadáno 22.07.2014 07.08.2014 00:00
Supervize akce "Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečník"
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2014 28.07.2014 00:00
Oprava fasády nádvoří budovy B - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2014 29.07.2014 00:00
Vývoj aplikací pro podporu celního řízení
podlimitní Zadáno 30.06.2014
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016