Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázce; VZD č. 10Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění IS APAO a poskytování podpory provozu a rozvoje
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Zajištění vytvoření a komplexní zprovoznění IS APAO, převod majetkového práva k IS APAO a poskytování podpory provozu a rozvoje IS APAO.
- zpracování detailní analýzy
- dodání a instalace
- dodání a instalace zdrojových kódů
- součástí dodání a instalace IS APAO bude poskytnutí příslušných licencí a dodání veškeré příslušné dokumentace (např. uživatelské příručky, administrátorské příručky, příručky pro správce prostředí, příručky pro nastavení komunikačních rozhraní pro napojení na jednotlivé externí informační systémy, havarijní plány, plány zálohování a obnovy, bezpečnostní směrnice )
- zajištění zvýšené podpory provozu a uživatelů po implementaci,
- zajištění úvodního školení uživatelů, administrátorů a správců,
- realizace úprav.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kontakt: verejne.zakazky@mfcr.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 04.12.2017 10:00
Datum zahájení: 02.06.2017 10:00