Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Linka CToP pro výrobu tiskových desek a osvit filmu
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nového nebo zánovního, případně předváděcího hybridního zařízení na osvit termálních tiskových desek s vysokým rozlišením (CToP) (dále také „nabízené zařízení“) a dále po dobu 10 let od skončení záruční doby dodávání veškerých potřebných náhradních dílů nezbytných pro řádný provoz. Podrobnější popis předmětu plnění této veřejné zakázky, zejména vymezení technických podmínek, je uveden v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Růžová 943/6, 110 00 Praha 1
Kontakt: Lenka Fialová
e-mail: fialova.lenka@stc.cz
tel: +420236031490
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Postup zadání: otevřené řízení
Datum pro předběžný zájem:
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky: 12.03.2018 11:00
Datum zahájení: 05.01.2018 13:00