Veřejné zakázky Ministerstva financí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo financí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Ochrana levého břehu Žermanické přehrady před splaškovými vodami
podlimitní Příjem nabídek 28.06.2017 03.08.2017 23:59
VELAMOS, a.s. lokalita Zlaté Hory - odstranění staré ekologické zátěže.
nadlimitní Příjem nabídek 27.06.2017 31.07.2017 23:59
Doprůzkum geoprostředí v prostoru areálu MSA, a.s. - Dolní Benešov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2017 14.07.2017 23:59
Nákup speciálních radiostanic pro projekt Organizační, technická a technologická modernizace radiové komunikace v CS ČR
nadlimitní Příjem nabídek 20.06.2017 25.07.2017 10:00
Odstranění ekologických škod vlivem poddolování území - likvidace štěrbinové nádrže
podlimitní Příjem nabídek 19.06.2017 01.08.2017 23:59
Dokončení sanace laguny železitých kalů v areálu společnosti Synthesia, a.s. Pardubice - Semtín
nadlimitní Příjem nabídek 14.06.2017 20.07.2017 23:59
112V21300 1337 "Parkovací stání pro celní řízení - Sladkovského"
podlimitní Příjem nabídek 12.06.2017 10.07.2017 10:00
Nákup 3 ks nákladních vozidel pro CS ČR
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2017 31.07.2017 10:00
Pořízení kynologických vozidel pro CS ČR 2017
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2017 17.07.2017 10:00
Nákup 7 ks malých dodávkových vozidel pro CS ČR
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2017 18.07.2017 13:00
Nákup 14 ks velkých dodávkových vozidel pro CS ČR
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2017 31.07.2017 13:00
Nákup 3 ks vozidel 4x4 pro CS ČR
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2017 09.08.2017 13:00
Přepravní služby pro MF II
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2017 20.06.2017 10:00
Zřízení / změna parametrů datových linek typu Dark Fibre pro resort Ministerstva financí
nadlimitní Příjem nabídek 07.06.2017 13.07.2017 10:00
„Náhradní výstavba inženýrských sítí a příjezdové komunikace v obci Stonava - náhrada za objekty likvidované v důsledku hornické činnosti"
podlimitní Příjem nabídek 06.06.2017 11.07.2017 23:59
všechny zakázky