Veřejné zakázky Ministerstva financí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo financí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Ochranné sanační čerpání - VII. etapa, lokalita DS PHM Šumperk – Vikýřovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.08.2017 11.09.2017 23:59
Propagace účtenkové loterie - rozhlasové spoty
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.08.2017 01.09.2017 10:00
Supervize sanačních prací včetně zajištění koordinátora BOZP v areálu společnosti innogy Energie, s.r.o., Karlovy Vary - Tuhnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.08.2017 08.09.2017 23:59
Supervize sanačních prací na lokalitě Uherské Hradiště společnosti GasNet, s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.08.2017 08.09.2017 23:59
Maintenence HW pro BladeCentra a blade
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.08.2017 24.08.2017 11:00
Dodávky fólií pro výrobu dálničních kupónů pro ČR
podlimitní Zadávání VZ 11.08.2017 30.08.2017 10:00
Kazety do označovačů jízdních dokladů
podlimitní Zadávání VZ 11.08.2017 29.08.2017 10:00
Oprava kanalizace ulice Heritesova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.08.2017 01.09.2017 23:59
Nákup serverů pro CS ČR
nadlimitní Příjem nabídek 11.08.2017 29.08.2017 11:00
Poskytnutí služeb interního auditu v oblasti kybernetické bezpečnosti
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.08.2017 25.08.2017 10:00
Pronájem osobních vozidel pro potřeby Auditního orgánu MF II
nadlimitní Příjem nabídek 10.08.2017 12.09.2017 10:00
Úklid ÚP Rudná
nadlimitní Příjem nabídek 09.08.2017 06.09.2017 10:00
Rekonstrukce kanalizace ulice Mánesova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.08.2017 28.08.2017 23:59
Oprava kanalizace ulice Mitušova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.08.2017 28.08.2017 23:59
„Jezero Most – oddychová pobřežní zóna“ – „Část III – stabilizační opatření přístaviště“
podlimitní Příjem nabídek 01.08.2017 06.09.2017 23:59
všechny zakázky