Veřejné zakázky Ministerstva financí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo financí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy pracoviště ofsetového stroje B1 ve VZ I
podlimitní Zadávání VZ 21.02.2018 12.03.2018 10:00
Doplňkový průzkum včetně zpracování účelové analýzy rizika, lokalita DS PHM Červené Pečky společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2018 13.03.2018 23:59
Supervize a koordinace BOZP při sanaci lokality Aglomerace ve společnosti VÍTKOVICE, a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2018 12.03.2018 23:59
Pronájem osobních vozidel pro potřeby Auditního orgánu IV
nadlimitní Příjem nabídek 16.02.2018 20.03.2018 13:00
„Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“
nadlimitní Příjem nabídek 15.02.2018 22.03.2018 23:59
Monitoring kvality podzemních vod na vybraných hydrogeologických objektech na lokalitě Rychvald společnosti Hanon Systems
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2018 08.03.2018 23:59
Nákup 9 ks technologických vozidel pro projekt: Technické vybavení pro výkon trestního řízení
nadlimitní Příjem nabídek 13.02.2018 19.03.2018 10:00
Příprava stravy pro zaměstnance STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik
podlimitní Zadávání VZ 12.02.2018 02.03.2018 11:00
Ochranné sanační čerpání v areálu společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. v Ústí nad Labem – pokračování v roce 2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.02.2018 28.02.2018 23:59
Supervize Jezero Most - oddychová pobřežní zóna - Část III - stabilizační opatření přístaviště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.02.2018 26.02.2018 23:59
„Sanace DS PHM Bartošovice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.“
nadlimitní Příjem nabídek 01.02.2018 22.03.2018 23:59
Supervize – Rekonstrukce komunikace v centru města Karviné, jako náhrada zrušené komunikace v poddolované části města
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.02.2018 01.03.2018 23:59
Systém pro výrobu a řízení výroby tiketů okamžité loterie
nadlimitní Zadávání VZ 31.01.2018 26.02.2018 13:00
Supervize Revitalizace lesoparku podél ul. Lesní, Chodov
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.01.2018 20.02.2018 23:59
Rámcová dohoda na dodávky softshellových bund pro příslušníky CS ČR
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2018 01.03.2018 10:00
všechny zakázky