Veřejné zakázky Ministerstva financí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo financí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.20 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.41 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro resort MF
nadlimitní Příjem nabídek 30.09.2016 16.11.2016 10:00
„Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic“
nadlimitní Příjem nabídek 30.09.2016 22.11.2016 14:00
Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti RWE Energie, s. r. o., areál Karlovy Vary
nadlimitní Příjem nabídek 30.09.2016 22.11.2016 10:00
Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů
nadlimitní Příjem nabídek 30.09.2016 22.11.2016 11:00
Supervize akce Přeložka Vesnického potoka – prodloužení přeložky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.09.2016 21.10.2016 23:59
Dodávka energií (silové části) pro resort Ministerstva financí
nadlimitní Zadávání VZ 29.09.2016 29.09.2016 12:00
„Jezero Most- napojení na komunikace a IS – část I, II, III“
nadlimitní Příjem nabídek 28.09.2016 24.11.2016 10:00
Rámcová smlouva na dodávky tiskového papíru, kartónu a lepenky
podlimitní Zadávání VZ 27.09.2016 13.10.2016 11:00
Doprůzkum kontaminace na lokalitě bývalá elektrárna Kutná Hora společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2016 21.10.2016 23:59
Sanace kontaminované opěrné zdi v havarijním stavu včetně odtěžby kontaminovaných zemin v nejbližším okolí zídky na lokalitě Jihlava společnosti RWE Energie, s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2016 24.10.2016 23:59
Úklid ÚP Benešov
nadlimitní Zadávání VZ 26.09.2016 14.11.2016 10:00
Stavební úprava bytových jednotek na kanceláře Letenská 9
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2016 11.10.2016 10:00
Zajištění podpory provozu a rozvoje IS KSP
nadlimitní Příjem nabídek 24.09.2016 15.11.2016 10:00
Nákup tiskáren pro CS ČR
nadlimitní Zadávání VZ 21.09.2016 09.11.2016 10:00
Náhrada zastaralých routerů a switchů na pracovištích CS a GŘC
nadlimitní Zadávání VZ 19.09.2016 07.11.2016 10:00
všechny zakázky