Veřejné zakázky Ministerstva financí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo financí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Supervize Chlum Sv. Maří inženýrské sítě pro 8 RD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.03.2018 10.04.2018 23:59
Doprůzkum a AAR areálu VÍTKOVICE STEEL, a.s. Ostrava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.03.2018 04.04.2018 23:59
Úklid ÚP Karviná-Fryštátská 161/26, pracoviště CÚ pro MSK Karviná-Bohumínská 1876/2“ a pracoviště CÚ pro MSK Bohumín-Slezská 131 a 228
nadlimitní Příjem nabídek 05.03.2018 09.04.2018 11:00
Hardware pro virtualizační prostředí Ministerstva financí
nadlimitní Příjem nabídek 02.03.2018 04.04.2018 10:00
Supervize stavby – Ochrana levého břehu Žermanické přehrady před splaškovými vodami
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.03.2018 23.03.2018 23:59
Supervize akce "Rekultivace areálu Plavící jámy č. 5/2"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.03.2018 23.03.2018 23:59
Zajištění podpory provozu a rozvoje IS ARES
nadlimitní Příjem nabídek 28.02.2018 05.04.2018 10:00
Supervize stavby – Náhradní výstavba inženýrských sítí a příjezdové komunikace v obci Stonava – náhrada za objekty likvidované v důsledku hornické činnosti
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.02.2018 21.03.2018 23:59
Stavební úpravy pracoviště ofsetového stroje B1 ve VZ I
podlimitní Zadávání VZ 21.02.2018 12.03.2018 10:00
Doplňkový průzkum včetně zpracování účelové analýzy rizika, lokalita DS PHM Červené Pečky společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.02.2018 13.03.2018 23:59
Supervize a koordinace BOZP při sanaci lokality Aglomerace ve společnosti VÍTKOVICE, a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.02.2018 12.03.2018 23:59
Pronájem osobních vozidel pro potřeby Auditního orgánu IV
nadlimitní Příjem nabídek 16.02.2018 17.04.2018 13:00
„Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“
nadlimitní Příjem nabídek 15.02.2018 06.04.2018 23:59
Monitoring kvality podzemních vod na vybraných hydrogeologických objektech na lokalitě Rychvald společnosti Hanon Systems
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.02.2018 08.03.2018 23:59
Nákup 9 ks technologických vozidel pro projekt: Technické vybavení pro výkon trestního řízení
nadlimitní Příjem nabídek 13.02.2018 19.03.2018 10:00
všechny zakázky