Veřejné zakázky Ministerstva financí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo financí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Supervize Odstranění staré ekologické zátěže na lokalitě hlavní závod společnosti PARAMO, a. s. – etapa 1. A včetně koordinace BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2017 11.05.2017 23:59
Implementace a služby podpory SW DESA
podlimitní Příjem nabídek 12.04.2017 03.05.2017 10:00
„SANAČNÍ ZÁSAH NA LOKALITĚ AGLOMERACE VE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE, a.s.“
nadlimitní Příjem nabídek 10.04.2017 18.05.2017 23:59
Kamerový systém pro vyhodnocování registračních značek vozidel, monitorování a dokumentování kontrolní činnosti“
nadlimitní Příjem nabídek 30.03.2017 03.05.2017 10:00
Úklid ÚP Zdiby
nadlimitní Příjem nabídek 27.03.2017 04.05.2017 10:00
Supervize sanačních prací na lokalitě Litvínov společnosti UNIPETROL, a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.03.2017 18.04.2017 23:59
Výroba a distribuce příkazových bloků
nadlimitní Hodnocení 23.03.2017 10.04.2017 10:00
Zpracování projektové dokumentace sanace zemin a stavebních konstrukcí – III. etapa ve společnosti FARMAK, a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.03.2017 06.04.2017 23:59
Rekonstrukce CÚ Washingtonova 11
podlimitní Hodnocení 22.03.2017 21.04.2017 10:00
012V213000601 Rekonstrukce Jíloviště II.etapa, objekt č. 4
podlimitní Příjem nabídek 15.03.2017 10.05.2017 10:00
Zajištění úklidu v budovách Finančních úřadů v ČR v roce 2017
nadlimitní Zadávání VZ 13.03.2017 05.04.2017 10:00
Aktualizace a úpravy elektronicky řízených procesů
podlimitní Zadávání VZ 09.03.2017 10.04.2017 10:00
Rámcová dohoda na nákup čistícího, chemického a jiného drogistického zboží a přípravků pro CS ČR
nadlimitní Zadávání VZ 06.03.2017 12.04.2017 10:00
Modernizace kontrolního a řídícího systému pro rotační tiskový stroj DRENT Vision U 1133
nadlimitní Zadávání VZ 23.02.2017 03.04.2017 11:00
Supervize Plochy pro rozvoj Habartova
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.02.2017 15.03.2017 23:59
všechny zakázky