Veřejné zakázky Ministerstva financí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo financí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Jazyková výuka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2018 12.06.2018 10:00
„Sanační zásah v areálu společnosti Jihočeská plynárenská, a.s.“
nadlimitní Příjem nabídek 21.05.2018 25.06.2018 23:59
Pořízení integrálního řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě
nadlimitní Příjem nabídek 16.05.2018 22.06.2018 10:00
Supervize sanačních prací v areálu společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o. Karlovy Vary - Tuhnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2018 06.06.2018 23:59
Oprava kanalizace ul. Sklářova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2018 04.06.2018 23:59
Oprava kanalizace ulice Harantova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2018 04.06.2018 23:59
I. etapa ochranného sanačního čerpání a monitoringu podzemních a povrchových vod na lokalitě bývalého distribučního skladu PHM Liberec-Rochlice, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. (BENZINA, odštěpný závod)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2018 04.06.2018 23:59
Supervize stavby Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.05.2018 28.05.2018 23:59
Supervize II. etapy sanace ve společnosti Hanon Systems Autopal Services s.r.o. a Hanon Systems Autopal s.r.o. – lokality v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.05.2018 28.05.2018 23:59
Průzkum znečištění zemin a podzemní vody v areálu a okolí ČS PHM BENZINA v Kostelci nad Černými Lesy, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. (BENZINA, odštěpný závod)
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2018 25.05.2018 23:59
Ochranné sanační čerpání – I. etapa, lokalita DS PHM Česká Ves u Jeseníku
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.04.2018 23.05.2018 23:59
Supervize Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část I - pláže
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2018 21.05.2018 23:59
Aktualizace analýzy rizika pro lokalitu Dvorce 02 společnosti MORA MORAVIA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2018 21.05.2018 23:59
Mobilní rentgenový skener
nadlimitní Hodnocení 26.04.2018 18.05.2018 12:00
Pokračování supervize sanace v areálu TG2 společnosti Industrial Park Bruntál s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.04.2018 18.05.2018 23:59
všechny zakázky