Veřejné zakázky Ministerstva financí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo financí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vývoj, dodání a implementace softwarového řešení systému elektronických dražeb
podlimitní Zadávání VZ 16.02.2017 06.03.2017 10:00
„Sanace nesaturované a saturované zóny ve společnosti GasNet, s.r.o., lokalita Uherské Hradiště“
nadlimitní Příjem nabídek 10.02.2017 30.03.2017 10:00
Stravování zaměstnanců ve STÁTNÍ TISKÁRNĚ CENIN, státní podnik
nadlimitní Zadávání VZ 10.02.2017 24.03.2017 11:00
Supervize akce Revitalizace centra městského obvodu Svinov u ZŠ Bílovecká 1 za účelem odstranění negativních vlivů důlní činnosti z minulosti
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.01.2017 17.02.2017 23:59
Nákup SW nástroje pro podporu řízení projektů, jeho implementace a maintenance
nadlimitní Příjem nabídek 27.01.2017 28.02.2017 10:00
Koordinátor BOZP při sanaci lokality Skatulův Hliník – ArcelorMittal – ve Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.01.2017 07.02.2017 23:59
Úklid CÚ pro Karlovarský kraj
nadlimitní Zadávání VZ 23.01.2017 15.02.2017 10:00
Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny pro rok 2016/II
nadlimitní Hodnocení 28.12.2016 23.01.2017 10:00
Nákup nábytku pro CS ČR
nadlimitní Zadávání VZ 22.12.2016 20.02.2017 10:00
Výstavba datového centra Zeleneč
nadlimitní Příjem nabídek 22.12.2016 14.03.2017 10:00
Pořízení licencí a podpory k produktům IBM
nadlimitní Hodnocení 09.12.2016 24.01.2017 11:00
Pořízení licencí a podpory k produktům IBM
nadlimitní Hodnocení 09.12.2016 16.01.2017 10:00
Pojištění služebních vozidel Finanční správy ČR
nadlimitní Hodnocení 06.12.2016 03.01.2017 10:00
Nákup osobních motorových vozidel pro ROKOTR CS ČR II
nadlimitní Zadávání VZ 05.12.2016 18.01.2017 10:00
Nákup vozidel pro výkon služby 70 – 1 CS ČR 2016
nadlimitní Zadávání VZ 05.12.2016 05.01.2017 10:00
všechny zakázky