Veřejné zakázky Ministerstva financí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo financí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Supervize Jezero Most- napojení na komunikaci a IS –I., II., III. část
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2017 09.11.2017 12:00
Supervize ES č. 254/12 pro rok 2018 - Zahlazování následků hornické činnosti, likvidace těžby a úpravy uranu v oblasti Stráž pod Ralskem, DIAMO s. p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2017 01.11.2017 23:59
Sanace lokality ČS PHM BENZINA v Přelouči, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – odštěpný závod BENZINA
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.10.2017 25.10.2017 23:59
Supervize akce „Odra - sanace důlních vlivů - Ostrava Zábřeh, Dubí, st. č. 5039“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.10.2017 25.10.2017 23:59
Zajištění dodávky 5 ks přenosných infračervených spektrometrů pro CS ČR II
nadlimitní Příjem nabídek 22.09.2017 24.10.2017 10:00
Rekultivace areálu Plavící jámy č. 5/2
podlimitní Příjem nabídek 13.09.2017 27.10.2017 23:59
„OSTRAVA-doplňkový průzkum v bezprostřední blízkosti hranic společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o. Sokolská k ulici Křižíkova“
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.09.2017 05.10.2017 23:59
Ochranné sanační čerpání - I. etapa, lokalita DS PHM Česká Ves u Jeseníku
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.09.2017 03.10.2017 23:59
Biotechnologický systém čerpaných důlních vod z MR1
podlimitní Příjem nabídek 12.09.2017 03.11.2017 23:59
„Sanace ČS PHM Pardubice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.“
nadlimitní Hodnocení 11.09.2017 17.10.2017 23:59
Dodávky zimních bund pro příslušníky CS ČR
nadlimitní Příjem nabídek 08.09.2017 23.10.2017 10:00
Vývoj a technická podpora informačního systému ASEO
nadlimitní Hodnocení 31.08.2017 05.10.2017 10:00
Nákup 22 ks vozidel zvláštního zaměření pro útvary Dohledu CS ČR
nadlimitní Hodnocení 31.08.2017 02.10.2017 10:00
012V213002601 Stavební úpravy v objektu GŘC - Planá u Českých budějovic
podlimitní Hodnocení 30.08.2017 06.10.2017 10:00
Služby podpory provozu XML akcelerátoru
podlimitní Vyhodnoceno 29.08.2017 14.09.2017 10:00
všechny zakázky