Veřejné zakázky Ministerstva financí

upozornění Ministerstvo financí bude od 1.7.2018 zadávat veřejné zakázky prostřednictvím národního elektronického nástroje (NEN), na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/mfcr.

To nemusí platit pro veřejné zakázky, na které se nevztahuje povinnost používání elektronického nástroje NEN dle usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o veřejné zakázky zadávané v dynamických nákupních systémech, u kterých bylo zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému zahájeno před 1. červencem 2018 a veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 500 000 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky, jejichž zadávání bylo zahájeno na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html, zde budou dokončeny.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo financí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Centrální HW
nadlimitní Příjem nabídek 09.05.2024 13.06.2024 09:00
Zajištění SW maintenance k VM Recovery Manager DR
podlimitní Příjem nabídek 30.04.2024 21.05.2024 10:00
Oprava oken a dveří v objektu VZI
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.04.2024 02.05.2024 09:00
Supply of a passport production line including numbering // Dodávka pasové linky včetně číslování
nadlimitní Příjem nabídek 03.04.2024 23.05.2024 09:00
Provozní a odborná podpora řešení sběru a vyhodnocování dat
nadlimitní Hodnocení 22.03.2024 30.04.2024 10:00
Rozšíření a obměna SVC clusterů
nadlimitní Příjem nabídek 14.03.2024 29.05.2024 11:00
Nákup řešení Security Orchestration, Automation and Response a jeho implementace a podpora
nadlimitní Hodnocení 14.03.2024 12.04.2024 11:00
Provozní a odborná podpora Data Warehouse
nadlimitní Hodnocení 29.02.2024 24.04.2024 14:00
Rozšíření systémů PZTS, EKV a EPS
nadlimitní Vyhodnoceno 28.02.2024 08.04.2024 10:00
Produkty a služby M365
nadlimitní Vyhodnoceno 20.02.2024 08.04.2024 10:00
Production and delivery of STARCOS 3.7 eIDAS C1 chip modules // Výroba a dodávky čipových modulů STARCOS 3.7 eIDAS C1
nadlimitní Hodnocení 09.02.2024 22.03.2024 09:00
Ofsetový ceninový potisk rolí termopapíru_znovuvyhlášení
podlimitní Vyhodnoceno 03.01.2024 22.01.2024 09:00
Digitální tiskový systém pro potisk a personalizaci papíru v nekonečném pásu, včetně zajištění servisu v režimu „Full servis“ na dobu 3 let
nadlimitní Vyhodnoceno 11.09.2019 14.10.2019 09:00
Personalizační zařízení pro výrobu cestovních dokladů formátu ID-3
nadlimitní Hodnocení 11.09.2019 14.10.2019 09:00
Rámcová dohoda na dodávky softshellových bund pro příslušníky CS ČR
nadlimitní Hodnocení 26.01.2018 16.03.2018 10:00
všechny zakázky