Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Supervize Biotechnologický systém čerpaných důlních vod z MR 1
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Zakázka je zadávána v rámci procesu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.
Předmětem plnění je komplexní rozsah činnosti supervizora při provádění prací realizovaných v rámci veřejné zakázky na stavební práce „Biotechnologický systém čerpaných důlních vod z MR 1“.
Rozsah plnění je vymezen projektovou dokumentací „KONTROLNÍ ČINNOST (SUPERVIZE) NA AKCI: BIOTECHNOLOGICKÝ SYSTÉM ČERPANÝCH DULNÍCH VOD Z MR1“ (z března 2018, zpracovatel: EPS biotechnology, s.r.o.) a položkovým rozpočtem.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27.07.2018 23:59
Datum zahájení: 28.06.2018 12:30