Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „Sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památky v tzv. Dolní oblasti VÍTKOVICE, a.s.“
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projekt sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památka v tzv. Dolní oblasti ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“, zpracované v listopadu 2016 společností TALPA, s.r.o.

Předmětem plnění této zakázky je odstranění staré ekologické zátěže provedením sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památky (NKP) v tzv. Dolní oblasti společnosti VÍTKOVICE, a.s. dle výše uvedené projektové dokumentace, která řeší sanaci podzemních vod v prostoru NKP, odstranění mobilní volné fáze a kontaminovaných vod s obsahem fáze v prostoru Koksochemie a ochranu řeky Ostravice před možnou kontaminací.
Hlavními kontaminanty jsou PAU, NEL, benzen a amonné ionty.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 27.09.2018 23:59
Datum zahájení: 14.06.2018 14:02