Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka a implementace bezpečnostních prvků sítě LAN
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace bezpečnostních prvků sítě LAN zadavatele vč. 2leté záruky, která bude obsahovat podporu na software, zahrnující všechny updaty i upgrady vydané výrobcem po celou dobu trvání záruky včetně podpory dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce s reakční lhůtou do 4 hodin od oznámení vady, a dále bude obsahovat podporu hardware s reakční dobou následující pracovní den (NBD), dle podmínek v kupní smlouvě v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

Bližší specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kontakt: Mgr. Michala Hlušičková
e-mail: hlusickova.michala@stc.cz
tel: +420 236 031 443
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 12.09.2019 09:00
Datum zahájení: 05.08.2019 14:00