Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pojištění majetku, vč. automobilů, odpovědnosti podniku a zaměstnanců
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv. Poskytování služeb vzešlých z tohoto zadávacího řízení napomůže k ochraně majetku zadavatele proti možným hrozícím rizikům a zajistí pokrytí případných škod způsobených při činnosti zadavatele. Cílem zadavatele je zajistit pojištění dle jeho aktuálních potřeb tak, aby byla zajištěna maximální efektivita vynaložených prostředků zadavatele.
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění, a to:
• Pojištění majetku, vč. pojištění vozidel podniku;
• Pojištění nákladu;
• Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti a vadou výrobku;
• Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli;
jakož i další pojištění s těmito druhy pojištění související.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kontakt: Michala Hlušičková
e-mail: hlusickova.michala@stc.cz
tel: +420 236031443
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 15.10.2019 10:00
Datum zahájení: 12.08.2019 13:00