Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Páskové knihovny pro zálohování a archivaci
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek páskových knihoven s příslušenstvím, páskových médii a poskytování
podpory dle specifikace uvedené v příloh č. 1 ZD - Technická specifikace předmětu plnění a v příloze č. 3 ZD - Návrh Rámcové dohody, a
to včetně instalace, implementace a konfigurace potřebných k řádnému a plnohodnotnému užívání. Předmětem veřejné zakázky je vedle
samotné dodávky také podpora dodaného zařízení na dobu 7 (sedm) let od data akceptace plnění Zadavatelem, viz specifikace uvedené v
příloze č. 1 ZD - Technická specifikace předmětu plnění a příloze č. 3 ZD - Návrh Rámcové dohody.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 23.11.2020 10:00
Datum zahájení: 02.10.2020 14:13