Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Změna data zahájeníZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Řezací automat s páskováním
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání jednoho kusu řezacího automatu s páskováním (dále jen „zařízení“). Podrobnější popis předmětu plnění této veřejné zakázky, zejména technická specifikace zařízení, je uveden v kupní smlouvě a jejích přílohách.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kontakt: Mgr. Zuzana Šenoldová
e-mail: senoldova.zuzana@stc.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 09.12.2020 09:00
Datum zahájení: 05.11.2020 17:20
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):