Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Upgrade monitoringu v DC Vápenka
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je upgrade a obměna hardwaru a softwaru (vč. požadovaných licencí a dokladů nezbytných k jejich užívání) nástroje monitoringu pro NONIT technologie datového centra a přilehlých objektů, vč. obměny slaboproudé kabeláže mezi jednotlivými komponenty zajišťující sběr dat pro monitorovací nástroj v datovém centru Vápenka, a to včetně instalace, implementace a konfigurace potřebných k řádnému a plnohodnotnému užívání, dle specifikace uvedené v Zadávací dokumentaci. Předmětem veřejné zakázky je dále prodloužená záruka na 2 (dva) roky včetně záručního servisu nově instalovaného hardwaru a softwaru nástroje monitoringu pro NONIT technologie.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kontakt: Mgr. Andrea Krátošková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 28.01.2021 10:00
Datum zahájení: 07.12.2020 15:19