Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka datových rozvaděčů pro technologie ICT
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem tohoto zadávacího řízení uzavření rámcové dohody na dodání datových rozvaděčů a jejich komponentů pro technologie ICT, která bude uzavřena s jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou 48 měsíců, na jejímž základě budou uzavírány dílčí smlouvy na dodávky.
Zadavatel požaduje dodávku a instalaci níže uvedených typů rozvaděčů do datových sálů:
1) Výpočetní datový rozvaděč (dále jen „VDR“) pro umístění ICT, datových a telekomunikačních zařízení, vč. patch panelů pro horizontální rozvody strukturované kabeláže.
V každém ze dvou datových sálů zadavatel požaduje 83 ks výpočetních datových rozvaděčů (VDR) ve 4 řadách po 17 kusech a v 1 řadě po 15 kusech (řada se sloupy).
2) Síťový datový rozvaděč (dále jen „SDR“), určený pro ukončení prvků metalické a optické kabeláže a umístění síťových aktivních prvků.
V každém ze dvou datových sálů zadavatel požaduje 2 ks sítových rozvaděčů (SDR) a v každém sále WAN po 1ks o rozměrech (š x h x v) 600 mm x 600 mm x 2000 mm. Výška všech SDR bude 2000 mm bez podstavce s plně využitelnými 42U pozicemi.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kontakt: Mgr. Andrea Krátošková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 02.02.2021 10:00
Datum zahájení: 15.12.2020 19:06
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):