Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Propojení datových center GFŘ a SPCSS
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb Data Center Interconnect, včetně zřízení služby.
V rámci Služby Zadavatel požaduje propojení datových center SPCSS na adrese Na Vápence 915/14, Praha 3, Čsl. Armády 435, 250 91 Zeleneč provozovaných Státní pokladnou Centrem sdílených služeb, s. p., na úrovni poschodí, místnosti a racku s lokalitami Generálního finančního ředitelství v budově na adrese Žitná 563/12, Praha 2, PSČ 120 00, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 na úrovni poschodí, místnosti a racku, technologií DWDM multiplexorů.
Zadavatel požaduje možnost zřízení dvou typů Služeb na Trasách lišící se přenosovou rychlostí:
1. přenosová rychlost 10 GE;
2. přenosová rychlost 1 GE.
Zadavatel požaduje poskytování Služby na dvou nezávisle geograficky oddělených Trasách.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kontakt: Helena Špačková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 18.02.2021 10:00
Datum zahájení: 22.12.2020 11:49
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):