Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení termínu na 3.3.2021Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výroba a dodávky čipových předlaminátů
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je výroba a dodávky předlaminátů dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 návrhu rámcové dohody (příloha 1 zadávací dokumentace).
Bližší specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kontakt: Mgr. Zuzana Šenoldová
e-mail: senoldova.zuzana@stc.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 03.03.2021 09:00
Datum zahájení: 09.12.2020 13:15
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):