Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - oprava data zahájení



Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výroba a dodávky univerzálního ceninového papíru s 50% podílem bavlny
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele dodat požadovaný 50% bavlněný ceninový papír v souladu s technickou specifikací uvedenou v zadávacích podmínkách zadávací dokumentace a v Příloze č. 1 návrhu rámcové dohody, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kontakt: Monika Řeháčková
e-mail: rehackova.monika@stc.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 03.03.2021 09:00
Datum zahájení: 28.01.2021 12:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):