Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výměna střešního pláště na budově VZ II
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je výměna střešního pláště na budově VZ II a inženýrská činnost, a to na základě:
a) projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 4 této výzvy (dále jen „PD“)
b) zúžení PD, které tvoří přílohu č. 5 této výzvy a je doplňkem k PD

a v souladu se smlouvou o dílo, která tvoří přílohu č. 1 této výzvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kontakt: Magdaléna Vyskočilová
e-mail: vyskocilova.magdalena@stc.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 10.03.2021 09:00
Datum zahájení: 18.02.2021 14:43