Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - oprava termínu pro podání nabídek do 08.06.2021, 09:00 - Vysvětlení a doplnění ZD IVZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Osvitová jednotka a vyvolávací automat // Computer to High-Security Plate/Film and relating Plate Processor for Wet Offset Plates
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka osvitové jednotky a vyvolávacího automatu, včetně veškerého dalšího souvisejícího příslušenství a vybavení, vyrobeného podle platných směrnic a předpisů EU, vztahujících se k předmětu plnění. Technické a další požadavky jsou stanoveny ve smlouvě.

Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je dále dodávka spotřebního materiálu, náhradních dílů spotřebního charakteru a související materiál na základě objednávky zadavatele, a dále také poskytování mimozáručního servisu.

Předmět plnění je blíže stanoven v zadávací dokumentaci.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kontakt: Monika Řeháčková
e-mail: rehackova.monika@stc.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 08.06.2021 09:00
Datum zahájení: 09.04.2021 18:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):