Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výuka cizích jazyků
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této VZMR je poskytování výuky cizích jazyků.
Plnění bude spočívat v následujících činnostech:
a) výuka anglického jazyka v rozsahu 1 x 90 minut za kalendářní týden;
b) výuka německého jazyka v rozsahu 1 x 90 minut za kalendářní týden;
c) výuka ruského jazyka v rozsahu 1 x 90 minut za kalendářní týden;
a to prostřednictvím skupinové (1 až 3 osoby) nebo individuální výuky (1 osoba) na úrovních A1 až C2.
Bližší podrobnosti předmětu této VZMR jsou uvedeny dále v této výzvě, zejména příloze č. 1 této výzvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kontakt: Magdaléna Vyskočilová
e-mail: vyskocilova.magdalena@stc.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 10.05.2021 09:00
Datum zahájení: 23.04.2021 11:43
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):