Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této VZMR jsou dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny v souladu s technickou specifikací, která je uvedena v Příloze č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „zboží“ nebo „spotřební materiál“), a to dle aktuálních potřeb kupujícího, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k dodanému zboží.

Bližší podrobnosti předmětu této VZMR jsou uvedeny dále v této výzvě, zejména příloze č. 1 této výzvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kontakt: Magdaléna Vyskočilová
e-mail: vyskocilova.magdalena@stc.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 11.06.2021 09:00
Datum zahájení: 28.05.2021 17:00