Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy ve VZ I z důvodu přemístění výroby z objektu VZ III
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních a montážních prací a dodávka materiálu zajišťující tyto stavební úpravy, a to na základě zpracované dokumentace pro provádění stavby, která tvoří přílohu č. 5 ZD a v souladu s návrhem smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD, který blíže vymezuje předmět plnění této veřejné zakázky.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kontakt: Monika Řeháčková
e-mail: rehackova.monika@stc.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 23.03.2022 12:00
Datum zahájení: 22.02.2022 16:14
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: