Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Produkční disková pole
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodání produkčních diskových polí určených pro ukládání provozních dat dle specifikace uvedené v příloze č. 1 ZD - Technická specifikace předmětu plnění, v příloze č. 2 ZD - Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení veřejné zakázky a v příloze č. 3 ZD - Návrh Rámcové dohody na dodávku produkčních diskových polí, a to včetně instalace, implementace a konfigurace potřebných k řádnému a plnohodnotnému užívání dodaného zařízení. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také podpora dodaného zařízení na dobu 7 (sedm) let od data akceptace plnění Zadavatelem včetně proaktivního monitoringu, viz specifikace uvedené v příloze č. 1 ZD - Technická specifikace předmětu plnění a v příloze č. 3 ZD - Návrh Rámcové dohody na dodávku produkčních diskových polí této zadávací dokumentace.
Místo plnění: Hlavní město Praha
Praha-východ
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kontakt: Mgr. Andrea Krátošková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 25.08.2022 16:00
Datum zahájení: 30.05.2022 15:43
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: