Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Sušicí tunel pro sítotiskový stroj
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele dodat 1 ks kombinovaného sušicího tunelu, včetně veškerého dalšího souvisejícího příslušenství a vybavení, vyrobeného podle platných směrnic a předpisů EU, vztahujících se k předmětu této veřejné zakázky, a to v souladu s technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 1 návrhu smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Detailní popis předmětu plnění této veřejné zakázky je podrobně vymezen v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kontakt: Monika Řeháčková
e-mail: rehackova.monika@stc.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 02.09.2022 09:00
Datum zahájení: 01.08.2022 16:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: