Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka průmyslového skartovacího stroje s vestavěným lisem včetně odkupu stávajícího stroje
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této VZMR je závazek dodavatele dodat 1 ks dvoustupňového skartovacího stroje ve stupni utajení P5 podle normy DIN 66399, včetně vestavěného horizontálního lisu, a včetně veškerého dalšího souvisejícího příslušenství a vybavení, vyrobeného podle platných směrnic a předpisů EU, vztahujících se k předmětu Smlouvy (dále jen „zařízení“), a to v souladu s technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 1 návrhu Smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek (dále jen „tato výzva“).
Součástí předmětu plnění je:
a) doprava zařízení
b) instalace a uvedení zařízení do provozu, včetně napojení na stávající odsávací systém a prověření jeho funkčnosti v rámci zkušebního provozu
c) zaškolení určených zaměstnanců
d) předání dokladů a dokumentů vztahujících se k užívání.

Detailní popis předmětu plnění této VZMR včetně všech souvisejících součástí je podrobně specifikován v návrhu Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy (výše a dále jen „Smlouva“).

Nedílnou součástí předmětu plnění této VZMR je závazek odkupu stávajícího stroje v majetku zadavatele, kterým je jednostupňový skartovací stroj typu INTIMUS S 15.50, jehož součástí je nefunkční lisovací zařízení (dále jen „stávající zařízení“). Součástí odkupu je rovněž deinstalace, odpojení od zdroje elektrické energie a systému odsávání, a odvoz zařízení z objektu, resp. z místa plnění zadavatele.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kontakt: Magdaléna Vyskočilová
e-mail: vyskocilova.magdalena@stc.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 16.05.2023 09:00
Datum zahájení: 26.04.2023 11:48
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: