Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výměna systému vlhčení výrobních prostor
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této VZMR je instalace adiabatických odstředivých zvlhčovačů s integrovaným ventilátorem pro přímé zvlhčování prostorů
- na pracovišti „Lišková“ v 2. NP;
- na pracovišti „Kugler“ ve 3. NP;
- na pracovišti „Digitální tisk“ v 1. NP;

Předmět plnění této VZMR je dále podrobně specifikován v návrhu Smlouvy (příloha č. 1 výzvy) (výše a dále jen „Smlouva“) a zejména v technické zprávě (příloha č. 2 návrhu Smlouvy).
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kontakt: Zuzana Drahokoupil Šenoldová
e-mail: senoldova.zuzana@stc.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 10.11.2023 09:30
Datum zahájení: 24.10.2023 09:21
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: