Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Rozšíření a obměna SVC clusterů
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a provedení technologického upgradu a rozšíření funkcionality SAN Volume Controller (dále také jen „SVC“) clusterů. Zadavatel požaduje dodávku celkem 6 ks SVC nódů SV3, které budou konfigurovány jako dva SVC clustery, tzn. každý cluster bude obsahovat 3 ks nódů, tj. 2 produkční nódy a 1 spare nód ve stejné konfiguraci jako produkční nódy (dále jen „Dodávka HW“), a poskytování maintenance po dobu 84 měsíců k dodanému HW (dále jen „Maintenance“ nebo také „HWMA“).
Místo plnění: Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kontakt: Mgr. Andrea Krátošková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 15.05.2024 11:00
Datum zahájení: 14.03.2024 15:14
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):