Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění úklidových služeb pro Finanční úřad Zlínského kraje a ÚzP ve Zlíně
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací v objektu Finančního úřadu pro Zlínský kraj a ÚzP ve Zlíně.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Kontakt: jana.sramkova@fs.mfcr.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 26. 04. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 16. 02. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: