Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky osobních počítačů; počítačových monitorů a konzolí; a součástí příslušenství a doplňků pro počítače pro potřeby Centrálního zadavatele a jednotlivé pověřující zadavatele.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Letenská 15
118 10 Praha 1
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 11. 07. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 24. 05. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):