Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka reflexních bund pro příslušníky CS
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Dodávka reflexních bund pro příslušníky CS
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Budějovická 1387/7
140 96 Praha 4 - Michle
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Postup zadání: zjednodušené podlimitní řízení
Datum pro předběžný zájem:
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky: 05. 08. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 21. 06. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: