Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře 2. Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Formulář navazuje na/opravuje formulář: E01: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka HW pro technologickou základnu
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Dodávka hardware, nového, nepoužitého technického zařízení, včetně související dokumentace.
Předmět této veřejné zakázky je rozdělen na části dle § 98 ZVZ.
Jednotlivými komponentami pořizovanými v rámci části A veřejné zakázky jsou servery, disková pole, pevné disky, optické a síťové přepínače, zálohovací pásková knihovna a bezpečnostní brána (firewall).
Jednotlivými komponentami pořizovanými v rámci části B veřejné zakázky jsou síťové přepínače, záložní zdroje energie, servery, datové úložiště, PC sestavy, laserové tiskárny, serverová skříň, vysoce výkonné počítačové sestavy, forensní kity, grafické karty, dekryptovací nástroje, LCD monitory a USB flash tokeny.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: v listinné podobě na adresu Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, případně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)
Kontakt: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.: 257043446
e-mail: verejne.zakazky@mfcr.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 06.12.2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 01.10.2016 00:00