Public contract: Služby senior projektových manažerů

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 3258
System number: P20V00000007
Contracting authority registration number: VZ2020001
Date of commence: 16.01.2020
Tender submit to: 24.01.2020 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Služby senior projektových manažerů
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborných činností souvisejících s přípravou a řízením komplexních implementačních projektů SPCSS a provozu klíčových ICT systémů pro organizace veřejné správy, zejména v rezortu Ministerstva financí.
Komplexní projekty SPCSS jsou charakterizovány mj. spoluprací více externích organizací a interních úseků SPCSS, zadáváním veřejných zakázek a víceúrovňovým smluvním jednáním. Za klíčové systémy jsou považovány ty systémy, které jsou podstatné pro SPCSS, event. pro zadávající organizace, vzhledem k jejich významu pro chod a funkci organizace nebo dopadu na velké množství uživatelů.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 2 000 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
 • CRN: 03630919
 • Postal address:
  Na Vápence 915/14
  130 00 Praha 3 - Žižkov
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 520646

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance