Přehled předběžných oznámení

Zobrazit předběžná oznámení:
Předběžné oznámení Datum uveřejnění
„Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti RWE Energie, s. r. o., areál Karlovy Vary“ 25.08.2016
Dynamický nákupní systém na spotřební materiál IT v resortu Ministerstva financí ČR 24.08.2016
Dynamický nákupní systém na datové linky v resortu Ministerstva financí ČR 17.08.2016
Dynamický nákupní systém na kancelářskou techniku a zařízení v resortu Ministerstva financí ČR 17.08.2016
Jezero Most - napojení na komunikace a IS - část I.,II, III. 10.08.2016
Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření - I. etapa 10.08.2016
Dodávka SW pro technologickou základnu 29.07.2016
Plochy pro rozvoj Habartova 27.07.2016
Dodávka HW pro technologickou základnu 14.07.2016
Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic 21.06.2016
Pořízení SW EMC NetWorker 20.06.2016
Sanace staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého provozu Chirana (Praha - Modřany) společnosti NEAL s.r.o. 17.06.2016
„Revitalizace centra městského obvodu Svinov u ZŠ Bílovecká 1 za účelem odstranění negativních vlivů důlní činnosti z minulosti“ 08.06.2016
Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku - Část A Komunikace Štěpánov - Kostomlaty, Část B Komunikace Razice - Kostomlaty 17.05.2016
Sanační práce v areálu TG2 společnosti Industrial Park Bruntál s.r.o. 13.05.2016
Evaluace výsledků programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009-2014 26.04.2016
„Přeložka Vesnického potoka – prodloužení přeložky“ 26.04.2016
Překladatelské služby 26.04.2016
Zajištění podpory provozu a rozvoje IS KSP 22.04.2016
Zřízení / změna parametrů datových linek pro rezort Ministerstva financí 19.04.2016
Supervize nad realizací zakázky Obnovení silnice III/2565 Most - Mariánské Radčice 18.04.2016
"Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí - Ochrana Těrlické přehrady před splaškovými vodami a rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice – 1. stavba - vodovod" 14.03.2016
Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí - revitalizace území Těrlické přehrady - Rekonstrukce mostu v Albrechticích" 14.03.2016
Poskytování auditních služeb ESI fondů 08.03.2016
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí 23.02.2016
1 2 3  ››