Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Centrální nákup licencí a maintenance SAP 09.12.2019
Zajištění inzerce v celostátním tisku za účelem propagace Fondů EHP a Norska na roky 2019 - 2022 23.04.2019
Dynamický nákupní systém na dodávky osobních vozidel 18.03.2019
Obnova technologií SAN a diskových polí 11.03.2019
Služby certifikační autority a časové autority pro resort Ministerstva financí 12.04.2018
Zajištění aktuálních požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti v IISSP na MF ČR – technologie SAP 05.04.2018
Dodávka kancelářského papíru pro resort MF 03.04.2018
Dodávka kancelářského papíru pro resort MF 08.03.2018
Nákup spotřebního materiálu pro IT v rámci centrálního nákupu resortu MF 15.02.2018
Hardware pro virtualizační prostředí Ministerstva financí 08.02.2018
Pronájem osobních vozidel pro potřeby Auditního orgánu MF V 08.02.2018
Zajištění provozu, podpory a rozvoje IS ARES 05.02.2018
„Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti RWE Energie, s. r. o., areál Karlovy Vary“ 25.08.2016
Dynamický nákupní systém na spotřební materiál IT v resortu Ministerstva financí ČR 24.08.2016
Dynamický nákupní systém na datové linky v resortu Ministerstva financí ČR 17.08.2016
Dynamický nákupní systém na kancelářskou techniku a zařízení v resortu Ministerstva financí ČR 17.08.2016
Jezero Most - napojení na komunikace a IS - část I.,II, III. 10.08.2016
Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření - I. etapa 10.08.2016
Dodávka SW pro technologickou základnu 29.07.2016
Plochy pro rozvoj Habartova 27.07.2016
Dodávka HW pro technologickou základnu 14.07.2016
Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic 21.06.2016
Pořízení SW EMC NetWorker 20.06.2016
Sanace staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého provozu Chirana (Praha - Modřany) společnosti NEAL s.r.o. 17.06.2016
„Revitalizace centra městského obvodu Svinov u ZŠ Bílovecká 1 za účelem odstranění negativních vlivů důlní činnosti z minulosti“ 08.06.2016
1 2 3 4  ››