Public contract: Production and Supply of Self-adhesive Paper for EU Visa Production // Výroba a dodávky samolepicího papíru pro víza EU

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 3674
System number: P23V00000001
Contracting authority registration number: STC/14473/ÚSV/2022
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-000857
Date of commence: 05.01.2023
Tender submit to: 07.02.2023 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Production and Supply of Self-adhesive Paper for EU Visa Production // Výroba a dodávky samolepicího papíru pro víza EU
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výroba a dodávka samolepicího papíru pro víza EU, který musí:

i. splňovat požadavky dané technickou specifikací vyplývající z požadavků EU, konkrétně z Prováděcího rozhodnutí komise C (2018) 674 ze dne 12. 2. 2018 a Nařízení Evropského parlamentu a Evropské Rady 2017/1370 (dále jen souhrnně „Evropská legislativa“), a dále

ii. odpovídat technické specifikaci kupujícího nad rámec Evropské legislativy uvedené v příloze č. 1 Rámcové dohody,

a to dle aktuálních potřeb zadavatele.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
 • CRN: 00001279
 • Postal address:
  Růžová 943/6, 110 00 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 510276

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses