Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Supervize Biotechnologický systém čerpaných důlních vod z MR 1
Odesílatel Eva Červinková
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo financí [IČO: 00006947]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.07.2018 12:52:36
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD a prodloužení lhůty pro podání nabídek - viz příloha
Upravený rozpočet - viz příloha


Přílohy
- VYSVETLENI_ZD_supervize MR1.pdf (325.75 KB)
- Kopie - Priloha1_MR1_polozkovy_rozpocet_neoceneny_oprava1.xlsx (14.24 KB)