Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památky v tzv. Dolní oblasti VÍTKOVICE, a.s.“
Odesílatel Jitka Sibalová
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo financí [IČO: 00006947]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.09.2018 12:32:16
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.8. + prodloužení lhůty

Vysvětlení zadávací dokumentace č.8. + prodloužení lhůty


Přílohy
- Vysvětlení ZD_č.8 + prodloužení lhůty.pdf (372.02 KB)
- KŘ ČEZ ES.PDF (710.09 KB)
- Výkaz výměr projektu sanace vod_pro VŘ_úprava po dotazu ke dni 03_09 zámek.xlsx (34.69 KB)