Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Personalizační zařízení pro výrobu cestovních dokladů formátu ID-3
Odesílatel Zuzana Šenoldová
Organizace odesílatele Státní tiskárna cenin, s.p. [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.09.2019 11:00:48
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

The Contracting Authority of the public contract „Personalization Device for production of ID-3 travel documents“ administered in the open procedure pursuant to Act No. 134/2016 Coll., on public procurement, as amended (hereinafter referred to as the “Act”) hereby, in accordance with Sec. 98 of the Act explains the tender documentation.


Přílohy
- Vysvětlení ZD - I.pdf (568.30 KB)