Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Digitální tiskový systém pro potisk a personalizaci papíru v nekonečném pásu, včetně zajištění servisu v režimu „Full servis“ na dobu 3 let
Sender Michala Hlušičková
Sender organization STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [CRN: 00001279]
Recipient All (including public)
Date 01.10.2019 13:27:53
Subject Explanation / Completion / Changes of procurement documents

Zadavatel veřejné zakázky „Digitální tisk. systém pro potisk a personalizaci papíru v nekonečném pásu“ zadávané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto v souladu s ustanovením § 98 zákona vysvětluje zadávací dokumentaci.


Attachments
- Vysvětlení ZD - I.pdf (503.47 KB)