Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výroba a dodávky čipových předlaminátů
Odesílatel Zuzana Šenoldová
Organizace odesílatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.12.2020 15:54:05
Předmět Alteration of Tender documentation I.

Alteration of Tender documentation I.


Přílohy
- Alteration of Tender documentation I._signed.pdf (190.66 KB)
- A1_Framework Agreement_rev.docx (73.03 KB)