Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výroba a dodávky čipových předlaminátů
Odesílatel Zuzana Šenoldová
Organizace odesílatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.01.2021 16:33:52
Předmět Explanation of Tender documentation III.

Explanation of Tender documentation III.


Přílohy
- Explanation of Tender documentation III_signed.pdf (185.20 KB)
- A1 - Tender Documentation_revIII.zip (354.71 KB)