Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka fólie pro horkou ražbu s difrakčními opticky variabilními obrazovými zařízeními pro pamětní bankovku
Odesílatel Zuzana Šenoldová
Organizace odesílatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.01.2021 16:52:43
Předmět Explanation and Alteration of Tender Documentation II.

Explanation and Alteration of Tender Documentation II.


Přílohy
- Explanation and Alteration of Tender Documentation II_signed.pdf (259.91 KB)