Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výroba a dodávky univerzálního ceninového papíru s 50% podílem bavlny
Odesílatel Monika Řeháčková
Organizace odesílatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.02.2021 15:56:51
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace I

Vysvětlení zadávací dokumentace I


Přílohy
- Explanation of Tender Documentation I_signed.pdf (187.75 KB)