Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka fólie pro horkou ražbu s difrakčními opticky variabilními obrazovými zařízeními pro pamětní bankovku
Odesílatel Zuzana Šenoldová
Organizace odesílatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.02.2021 13:30:41
Předmět Explanation of Tender Documentation V.

Explanation of Tender Documentation V.


Přílohy
- Explanation of Tender Documentation V_signed.pdf (405.73 KB)