Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výroba a dodávky univerzálního ceninového papíru s 50% podílem bavlny
Odesílatel Monika Řeháčková
Organizace odesílatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.02.2021 16:15:51
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace II

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace II


Přílohy
- Annex No. 1 - Technical specification_rev.docx (15.49 KB)
- Explanation and Alteration of TD II_signed.pdf (201.33 KB)