Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výroba a dodávky univerzálního ceninového papíru s 50% podílem bavlny
Odesílatel Monika Řeháčková
Organizace odesílatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.02.2021 13:34:35
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace III

Vysvětlení zadávací dokumentace III


Přílohy
- Explanation of Tender documentation III_signed.pdf (125.68 KB)