Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výroba a dodávky univerzálního ceninového papíru s 50% podílem bavlny
Odesílatel Monika Řeháčková
Organizace odesílatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.02.2021 13:14:27
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace IV

Vysvětlení zadávací dokumentace IV


Přílohy
- Explanation of Tender Documentation IV_signed.pdf (187.27 KB)
- Explanation of Tender Documentation IV_signed.pdf (187.27 KB)