Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka fólie pro horkou ražbu s difrakčními opticky variabilními obrazovými zařízeními pro pamětní bankovku
Odesílatel Zuzana Šenoldová
Organizace odesílatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.02.2021 15:28:18
Předmět Explanation of Tender Documentation VI.

Explanation of Tender Documentation VI.


Přílohy
- Explanation of Tender Documentation VI_signed.pdf (284.26 KB)